ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ภาคเหนือ

 • ร้านเพื่อลูก อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 094-709-9917
 • ร้านบ้านแม่และเด็กเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 094-229-5426
 • ร้านรักลูก อ.ฝาง เชียงใหม่ โทรศัพท์ 093-302-0077
 • ร้านชนิสราแม่และเด็ก อ.ฝาง เชียงใหม่ โทรศัพท์095-400-1218
 • ร้านเอกกี้ ฮัท สมาคมศิษย์เก่าเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 089-700-6024
 • Wendy Organic Healthy Shop อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 084-176-6399
 • ร้านโฮมออร์แกนิค อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โทรศัพท์ 095-630-9409

ภาคกลางและภาคตะวันออก

 • ร้าน เจ จี เบบี้ อ.เมือง จ.ราชบุรี โทรศัพท์ 086-407-1707
 • ร้านไอยราเฮลตี้ฟาร์ม ตลาดสดไอรยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 086-380-7969
 • เคที ฟู๊ด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทรศัพท์ 095-473-1919
 • ร้านอาหารรสโอชา(คุณเปิ้ล) เขตดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 081-906-2268

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ร้าน Hi Healthy อ.เมือง จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 065-553-2599
 • หยกร้านน้ำผลไม้สกัดเย็น อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 096-898-8239
 • ร้าน ดี.ดี มาร์ท โรงพยาบาลพิมาย อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 088-351-6885
 • ร้านสุขภาพบอกต่อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 081-700-1947

ภาคใต้

 • Baby world สุราษฎร์ อ.เมือง สุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 085-045-3721
 • ร้านบัวน้ำเงิน สาขาสุราญฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี โทรศัพท์ 084-004-1702
 • ร้าน Farm Outlet Pattani อ.มือง จ.ปัตตานี โทรศัพท์ 093-164-5624